Estonian National Security Authority
Eesti keel | In English

Võrdlustabelid

Käesolevas tabelis on toodud välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide, kellega Eestil on sõlmitud vastastikune salastatud teabe kaitse leping, salastatud teabe tasemete vastavus Eesti riigisaladuse tasemetele.

Eesti PIIRATUD KONFIDENTSIAALNE SALAJANE TÄIESTI SALAJANE
NATO NATO RESTRICTED NATO CONFIDENTIAL NATO SECRET COSMIC TOP SECRET
Euroopa Liit RESTREINT UE/EU RESTRICTED CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL SECRET UE/EU SECRET TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET
Albaania  -  KONFIDENCIAL  SEKRET  TEPER SEKRET 
Ameerika Ühendriigid - CONFIDENTIAL SECRET TOP SECRET
Austria EINGESCHRÄNKT VERTRAULICH GEHEIM STRENG GEHEIM
Bulgaaria ЗA CЛУЖΕБНО ПОЛЗВАНЕ ΠOBEPИTEЛHO CEKPETHO CTPOΓO CEKPETHO
 Gruusia 

SEZRUDULI SARGEBLOBISTVIS 

SAIDUMLO  SRULIAD SAIDUMLO  GANSAKUTREBULI MNISVNELOBIS 
Hispaania DIFUSIÓN LIMITADA CONFIDENCIAL RESERVADO SECRETO
Horvaatia OGRANIČENO POVJERLJIVO TAJNO  VRLO TAJNO 
Iisrael - SHAMUR SODI SODI BEYOTER
Itaalia RISERVATO RISERVATISSIMO SEGRETO SECRETISSIMO
Kreeka PERIORISMENIS CHRISSIS EMPISTEYTIKO APORRITO AKROS APORRITO
Küpros

ΠEPIOPIΣMEΝHΣ XPHΣHΣ   

EMΠІΣTEYTIKO AΠOPPHTO

AKPΩΣ AΠOPPHTO

Leedu RIBOTO NAUDOJIMO KONFIDENCIALIAI SLAPTAI VISIŠKAI SLAPTAI
Luksemburg RESTREINT LUX CONFIDENTIEL LUX SECRET LUX  TRES SECRET LUX
Läti DIENESTA VAJADZĪBĀM KONFIDENCIĀLI SLEPENI SEVIŠĶI SLEPENI
Makedoonia  ИНТЕРНО  ДОВЕРЛИВО  СТРОГО ДОВЕРЛИВО  ДРЖАВНА ТАJНА 
Norra BERGENSET KONFIDENSIELT HEMMELIG STRENGT HEMMELIG
Poola ZASTRZEŹONE POUFNE TAJNE ŚCİŚLE TAJNE
Portugal RESERVADO CONFIDENCIAL SECRETO MUITO SECRETO
Prantsusmaa  DIFFUSION RESTREINTE CONFIDENTIEL DEFENSE SECRET DEFENSE TRES SECRET DEFENSE
Rootsi - HEMLIG HEMLIG KVALIFICERAT HEMLIG
Rumeenia SECRET DE SERVICIU SECRET STRICT SECRET STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ
Saksamaa - VS-VERTRAULICH GEHEIM -
Slovakkia VYHRADENĖ DÔVERNÉ TAJNÉ PRÍSNE TAJNÉ
Sloveenia INTERNO ZAUPNO TAJNO STROGO TAJNO
Soome KÄYTTÖ RAJOITETTU LUOTTAMUKSELLINEN SALAINEN ERITTÄIN SALAINEN
Taani TIL TJENSTEBRUG FORTROLIGT HEMMELIGT YDERST HEMMELIGT
Tšehhi VYHRAZENĖ DŮVĚRNÉ TAJNÉ PŘÍSNĚ TAJNÉ
Türgi HIZMETE ÖZEL ÖZEL GİZLİ ÇOK GİZLİ
Ukraina ДЛЯ СЛУЖБОГО КОРИСТУВАННЯ ТАЄМНО ЦІЛКОМ ТАЄМНО ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ
Ühendatud Kuningriik UK OFFICIAL- SENSITIVE - UK SECRET -

Järgnevas tabelis on välja toodud rahvusvaheliste organisatsioonide, kelle teavet on Eesti nende organisatsioonide liikmena kohustatud kaitsma, salastatud teabe tasemete vastavus Eesti seadustega kehtestatud tasemetele.

Salastatuse tasemete vastavuse määramisel ei ole antud juhul lähtutud teabe salastatuse taseme üksühesest tõlkest, vaid on "Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse" § 50 lõike 2 alusel võrreldud Eesti “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” ja “Avaliku teabe seadusega” kehtestatud salastatud ja juurdepääsupiiranguga teabele rakendatavaid kaitsemeetmeid tasemeti iga rahvusvahelise organisatsiooni salastatuse tasemete kaitseks sätestatud kaitsemeetmetega.

 

Konventsioon/rahvusvah. organisatsioon Rahvusvah.org märgistus Vastav märgistus Eestis Taseme määramisel aluseks võetud dokument/märkused
OECD CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Council Resolution on the Classification and Declassification of Information 10.07.1997 C(97)64/FINAL
EURATOM EURA-RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

EURATOM määrus nr 3 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamiselepingu artikli 24 rakendamise kohta (06.10.1958)

Wassenaar RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Guidelines on Confidentiality of Information in the Wassenaar Arrangement (12.12.1996)
CONFIDENTIAL

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

(alates 13.05.2014)

Supplementary Guidelines for the Protection of Wassenaar-confidential information; Teabeameti 31.03.2014 hinnang Wassenaari elektroonilise töötlussüsteemi WAIS kohta
OSCE RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Administrative Directive No 1/97. Rakendada täiendavaid levipiiranguid lähtuvalt OSCE reeglistikust
OPCW OPCW RESTRICTED PIIRATUD OPCW Policy on Confidentiality, 16 May 1997. Rakendada täiendavaid töötlemispiiranguid lähtuvalt OPCW reeglistikust
OPCW PROTECTED PIIRATUD
OPCW HIGHLY PROTECTED PIIRATUD
Euroopa Nõukogu RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Resolution Res(2001)6 on Access to Council of Europe documents. Rakendada täiendavaid levipiiranguid lähtuvalt Res(2001)6 sätestatust
CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
SECRET ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
WTO RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS General Council Draft Decision. Procedures for the Circulation and Destruction of WTO Documents(WT/GC/W/464/Rev.1)
EUROPOL RESTREINT UE PIIRATUD COUNCIL DECISION of 6 April 2009 establishing the European Police Office art 46
CONFIDENTIEL UE KONFIDENTSIAALNE
SECRET UE SALAJANE
TRES SECRET UE/ EU TOP SECRET TÄIESTI SALAJANE
ICC RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS ICC Information Protection Policy, ICC/AI/2007/001; ICC Policy on Personnel Security Clearances, ICC/AI/2007/006. Rakendada täiendavaid kaitsemeetmeid lähtuvalt ICC reeglistikust.
CONFIDENTIAL PIIRATUD
SECRET PIIRATUD 
UNDER SEAL PIIRATUD
NSG NSG CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS (alates 10.10.2012) NSG Procedural Arrangement for the Nuclear Suppliers Group, NSG(07)36; täiendavad kirjalikud juhised teabe avaldajalt.
FRONTEX RESTREINT UE PIIRATUD FRONTEX Security Manual 17.03.2011
CONFIDENTIEL UE KONFIDENTSIAALNE
SECRET UE SALAJANE
TRES SECRET UE/ EU TOP SECRET  TÄIESTI SALAJANE
 ICTY  CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Võrdlusel on tuginetud kirjavahetusele ICTY-poolse kontaktisikuga, kiri 21.04.2009 nr 4.3-1/1783. Täiendavad kirjalikud juhised teabe avaldajalt.
 CONFIDENTIAL AND EX-PARTE ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
AG (Australian Group) AG-IN-CONFIDENCE ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Võrdlusel on tuginetud kirjavahetusele AG kontaktisikuga. Täiendavad kirjalikud juhised teabe avaldajalt.
AG CONFIDENTIAL PIIRATUD
AG SECRET KONFIDENTSIAALNE
CCEB RESTRICTED PIIRATUD  

CONFIDENTIAL KONFIDENTSIAALNE
UN (ÜRO) CONFIDENTIAL PIIRATUD ST/SGB/2007/6, 12.02.2007 Secretary General´s bulletin, Information sensitivity, classification and handling. Rakendada täiendavaid töötlemispiiranguid lähtuvalt ÜRO reeglistikust.
STRICTLY CONFIDENTIAL PIIRATUD