Estonian National Security Authority
Eesti keel | In English

Rahvusvaheliste organisatsioonide salastatud teabe kaitse alased regulatsioonid

NATO julgeoleku põhidirektiiv koos lisadega:

NATO põhidirektiivi toetavad direktiivid:

Muud toetavad NATO dokumendid:

Euroopa Liidu julgeolekureeglid:

  • Euroopa Liidu Nõukogu julgeolekueeskirjad 2013/488/EL   Eesti keeles   Inglise keeles
  • Nõukogus kokku  tulnud  Euroopa  Liidu  liikmesriikide vaheline  kokkulepe,  mis  käsitleb  Euroopa  Liidu  huvides vahetatava  salastatud  teabe  kaitset (2011/C  202/05)  Eesti keeles   Inglise keeles